November 18, 2020
печать

InterCHARM-2020 состоялся! См. видео-отчет о прошедшем Круглом столе членов жюри ... 

Подробная информация:

https://lookbio.ru/sobytiya/novosti-sobytiya/green-valley-awards-2020-itogi/
https://lookbio.ru/sobytiya/novosti-sobytiya/vazhnaya-kosmeticheskaya-ne...